ГЛАВОБОЛИЕ

Хроничното главоболието е често срещан симптом.На практика има

повече от 200 вида главоболие,което в специализираните клиники

чрез подходящи въпросници,МРТ изследване,практически опит

и съответните медикаменти води до намаляване силата,честотата

и продължителността на оплакванията.

Една много честа причина за  острото главоболие е повишеното

кръвно налягане.Когато стойностите на АН са по-високи

от 180/120 се използва понятието ХИПЕРТЕНЗИВНА КРИЗА.

Нормално трябва такива стойностти да бъдат повлияни чрез

съответните медикаменти,като АЦЕ Инхибитори,Б-блокъри,

Са-антагонисти диуретици,алфа1-рецептор блокери-единично или в комбинация помежду си за период от около 2-3 седмици.

Нормално ако високото кръвно налягане не е разпознато като причина за

главоболието,човек се насочва към Очен лекар, Ушен лекар и невролог.


Хроничното главоболието често може да бъде в резултат от страничните действия на някои медикаменти,интоксикация с храни,алкохол,различни аромати и/или нарушена

функция на черния дроб, дебелото черво или повишена киселинност в организма като цяло.

Една много често изтъквана причина за  хроничното главоболието е съмнението за туморен процес,което при онкологично болните като следствие от основното заболяване

е логично обяснение,но при останалите хора  не може да бъде повод за чести

МРТ изследвания.Напрактика само при 0,4% от изследваните с МРТ или скенер

се установява някаква структурна причина( онкологично заболяване или съдови малформации) при изследваните.Това поражда въпроса дали наистина

толкова често трябва да се провеждат такива образни изследвания.

На практика като се изключат тези заболявания,най-честата причина е т.н

мигренозно главоболие и тензионно главоболие,което е предизвикано от

дразненето на краниалните нерви и от нарушеното кръвоснабдяванев

резултат на повишения тонус на мускулатурата и от неправилната позиция на

и износването на шийните прешлени.Около 20 % от населението страда от

хронично главоболие,като 4% от децата също имат подобни оплаквания.

Т.н тензионно главоболие представлява 70% от главоболията.Мигренозното главоболие представлява около 25%. Клъстърно Главоболие 1%

Като основна причина може да се изтъкне разместването на първия шиен прешлен.

Обикновено медицината решава проблема с медикаменти-Аналгетици или

Нестероидни противовъзпалителни средства,които имат недостатъка че

повлияват алкално-киселинното равновесие в организма.

С корекцията на АТЛАСА с АТЛАС ТЕРАПИЯТА се създава условие за подобряване на кръвоснабдяването на нервите  и намаляване на притискащия ефект от втвърдените

мускули на шията върху съдовете,осигурява се правилното предаване на информацията в областта на гръбначния мозък и се отсранява бутилковидния ефект от притискането на съдовете и нервите в гръбна1ния канал.Много често след наместването на Атласа хората получават веднага чувство за свобода или пристъпите на главоболие  не са толкова чести или въобще изчезват.

 

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos