ПРОБЛЕМА С  ЧЕЛЮСТТА И ЗЪБИТЕ

 

 

Симетрията на тялото  зависи също от положението на челюстите  и зъбите.
Атласа е свързан посредством връзки с долната челюст.Когато челюстта е изкривена или несиметрична,тогава в резултат на действието на силите на теглене с времето Атласа проявява тенденция да променя позицията си в първоначалната  дори и след корекцията му.


Тези две структури в организма са разположени близо една до друга и се повлияват взаимно.


Зъбите   също могат да бъдат  проблемни.Наличието на кариозни,липсващи  или неправилно разположени зъби
променя  симетричното съотношението  и натоварването между двете челюсти и това води до трайна изкривяване  на позицията на челюстта,
а след това и на Атласа.

По какво  могат да се  разпознаят проблемите?

Лесен пример е, ако човек се погледне в огледалото.Разположението на  единия ъгъл на устата по-нагоре, а на другия по- надолу или настрани е сигурен признак за асиметрия.
Освен това наличието на болка при дъвчене,скърцане (особено през нощта), пукане,блокиране или прескачане или чувство за напрежение издава проблем .

РЕШЕНИЕТО:


Трябва да се потърси първо при специалист зъболекар-ортопед,който притежава необходимия опит и квалификация да
измери точно отклонението и да може да го коригира чрез специални устройства.Понякога такива корекции при по-големи отклонения
 продължават с месеци или даже години.Най-добре е този проблем да бъде решен преди пубертета,за да може подрастващия организъм,
който има  още потенциал за развитие да може да компесира тези промени с времето.

Малки отклонения могат да се лекуват с носене на специална шина през нощта.

Първо  се решава проблема с челюстта и зъбите и чак след това се коригира позицията на Атласа.

Наличните амалгамени пломби,злато и други метали в устата трябва да бъдат трайно отстранени,тъй като иначе с времето те се натрупват постепенно в организма и се превръщат в отрова за тялото.

 Изкуствените зъбни  и други протези,некоректно направени мостове,особено когато са изработени от твърд и нееластичен материал е причина често за промяна в
 позицията на Атласа,а след това и за промяна на стойката и могат да бъдат причина за появата на дискова херния и/или болки  даже в кръста и гърба.

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos