Изложеното в страницата се базира на принципите на консервативната ортопедия,което  е  алтернативен  нов подход за оценяване  и  лечение на много от заболяванията на мускулно-скелетната система.

С Атлас терапията не се лекуват никакви заболявания и симптоми.С репозиционирането на Атласа се дава възможност на организма да започне процес на саморегулация и самовъзстановяване.Атласа и неговото разположение и влиянието му не е доказано от официалната медицина все още в нито едно клинично проучване и се разполага в областта на алтернативната медицина.Информацията в уеб страницата  в раздел Атлас се базира само и единствено на опита  на автора.Освен това изрично посочваме,че не даваме никакви обещания за успех със съдържанието на страницата. Ако съдържанието ни навярно подсказва,че трябва да се очаква успех,изрично изтъкваме,че това не е така.

Заплащането на процедурата е резултат на персонално споразумение.

 

www.cervical-spine.com

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos