ШУМ В УШИТЕ,ТИНИТУС

Вътрешното ухо,което е свързано с равновесието и слуха получава нервни импулси

отчасти от нервус вагус.Кръвоснабдяването на ухото е свързано с артериа каротис.

Когато се промени кръвотока в артерията от неправилното положение на АТЛАСА

се достига до механичено ограничаване на кислородната доставка и износа на

въглероден диоксид от вътрешното ухо. Поради изключителната чувствителност

на клетките съвсем малко отклонение от нормалната физиологична функция

е свързано с временно или по-продължително отпадане на функцията на слуховите клетки,което  се проявява с шум в ушите или отпадане частично или напълно

способността за чуване.Хроничното дразнене на вагусовия нерв от разместения първи шиен прешлен е свързано с

постоянното възбудено състояние на на клетките, което от една страна намалява

способността им да се самовъзстановяват и от друга  нормално да функционират.

Към това се добавя и напрегнастта на шийните мускули. 

Нервус вагус е свързан и със отделянето на секрет от  външното ухо.

 

Промяната на

артериялното налягане от различни фактори като спорт или стрес се проявява с бучене в ушите-факт който всеки е изпитал най-малко един път в живота си. 

Когато причината за шума е неясна,тогава е необходимо да се измери артериалното  налягане и ако то е повишено да бъде повлияно чрез съответните медикаменти

предписани от лекар.Когато кръвното налягане не е причина за това ,тогава най-

вероятно причината е АТЛАСА,чиято корекция с АТЛАС ТЕРАПИЯТА може

да доведе до подобряване или изчезване на симптомите.

Разбира се трябва да се изключат  при определени  обстоятелства

остри или хронични възпалителни заболявания в областта на ухото .

 

 

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos