СВЕТОВЪРТЕЖ

 

 

 

 

 

Най-общо може световъртежа да се разглежда,като неспособност на мозъка

да обработи подадената му информация правилно.Причините за това могат да

бъдат най-разнообразни.Това може да се сравни с Компютьр, на който са му зададени много задачи,който той трябва да анализира едновременно.В данен момент се стига до блокиране или пренатоварване на системата и компютъра не е в състояние повече

да анализира и разпределя указаните му задачи и като краен изход се стига или до  

отпадане на функцията или е необходимо <рестартиране>.

Причините за появата на световъртеж са много ,но най-честите могат да бъдат  

представени по следния начин. 

1. Недостатъчност на кръвоснабдяването на главния мозък. Като последица от това  

се достига до намаляване на кислородната и енергиина доставка на клетките на мозъка и те спират да фукционират. Причина за това може да са пълното или частично  

запушване на кръвоносните съдове в резултат на атеросклероза.Със сигурност

изследване на проходимостта на съдовете <атерия каротис> с помощта на ултразвук

или контрастно изследване би било от полза в случая.

2. Повишено кръвно налягане-при получаване на световъртеж обикновено се измерва Кръвното налягане. Ако то е повишено може да бъде повлияно със съответните медикаменти.По подробно на лечението на кръвното налягане няма да се спираме тук. 

3.Разместеното положение на кристалите във вътрешното ухо могат да доведат до световъртеж и замаяност.

4.Като следваща причина ,когато диагнозата все още не е ясна се осъществява преглед

от Специалист по Ущни-носни и гърлени болести, които провежда съответните Изследвания и в повечето случаи не може да се констатира конкретно заболяване.

Обикновено след това човек се насочва към специалист по очни болести.

Когато и този преглед се окаже неползотворен се предприема Магнитно-резонансно

изследване.Общо взето след това рядко се открива някакво мозъчно заболяване,което да е причина за проблема.

Когато не може да се намери конкретна причина за световъртежа обикновено се предписват лекарства,които подобряват състоянието,но в повечето случаи се  

достига до състояние -както е било преди лечението и човек е длъжен да се задоволи със състоянието си или да търси други методи .

КАК РАЗМЕСТВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ШИЕН ПРЕШЛЕН МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА

СВЕТОВЪРТЕЖ?

За състовнието на равновесие е необходимо мозъка да получава правилна информация от различни части на тялото.Около 80 % от всички рецептори за равновесието са разположени в областта на горния шиен отдел.Когато АТЛАСА

не се намира в предваритело определената му позиция,се стига от една страна

до притискане на кръвоносните съдове доставящи и отнасящи кръвта към мозъка, а

също и на вагусовия нерв,и от друга втвърдените мускули в областта на щията

нарушават нормалното функциониране на тези 80 % рецептори и на практика мозъка трябва да анализира постоянно погрешна информация.Това създава чувство за нестабилност,виене на свят и нарушение в равновесието.

Когато чрез Атлас Терапията се даде възможност на Кръвоносните Съдове да функционират отново чрез механично отбременяване и чрез масажа на мускулите

се подобри обмяната на веществата на рецепторите в областта на шията,се дава възможност на организма да започне да функционира отново нормално.

!!!! Във всички случаи на световъртеж първо трябва да бъдат анализирани

всички възможни причини и едва след това да се предприеме корекция на Атласа.

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos