Изложеното в страницата се базира на принципите на консервативната ортопедия,което  е  алтернативен  нов подход за оценяване  и  лечение на много от заболяванията на мускулно-скелетната система.

С Атлас терапията не се лекуват никакви заболявания и симптоми.С репозиционирането на Атласа се дава възможност на организма да започне процес на саморегулация и самовъзстановяване.Атласа и неговото разположение и влиянието му не е доказано от официалната медицина все още в нито едно клинично проучване и се разполага в областта на алтернативната медицина.Информацията в уеб страницата  в раздел Атлас се базира само и единствено на опита  на автора.

Заплащането на процедурата е резултат на персонално споразумение.

 

www.cervical-spine.com

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos