АТЛАСА-ПРИЧИНА, ЗА МНОГО ОПЛАКВАНИЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА                              БЪДАТ СЪС СИГУРНОСТ ДИАГНОСТИЦИРАНИ КАТО ОРГАНИЧНИ                                              ЗАБОЛЯВАНИЯ,НАРУШЕНИЯ В МЕТАБОЛИЗМА ИЛИ СТРУКТУРНИ НАРУШЕНИЯ

Мозъка комуницира с тялото през централната нервна система,която през основата на черепа се разпределя към цялото тяло.Атласа е невралгичната точка на цялата система.Това е известно още от гръцката митология.Това е Титана ,който за наказание е трябвало да носи тежестта на небето.Затова и Атласа трябва да носи тежестта на главата.

 

Комуникацията между мозъка и останалата част на тялото може  да бъде нарушена заради разместването на   комлекса Глава-Атлас като по този начин се се стига до неврологичен дефицит.

Анатомията на шийния гръбнак е прецизен механизъм.Дори малко отклонение на позицията на  Атласа от неговата предварително определена  позиция има като резултат значителни въздействия върху скелета,мускулния апарат,сърдечно-съдовата система, невровегетативната система и  върху цялото тяло.

Главата нормално  тежи между 4 и 6кг.Когато Атласа се намира в права позиция,тогава центъра на тежестта се разпределя поравно върху двете телесни половини и човек не изпитва особени проблеми.

При раждането,под  въздействие на травми, или спорт Атласа се измества встрани и/или се завърта около оста си,като така се загубва неговата предварително определена генетично и анатомично основна позиция.В резултат на това тялото функционира неправилно и със значително по-малки от генетично определените му  възможности.

Тогава главата се накланя на ляво или надясно и това води до изместване центъра на тежестта на тялото от нормалната му ос.Тази постоянна позиция води до несиметрично напрягане на мускулте с времето , а с това и до изкривяване на позицията на отдолу разположените шийни прешлени и главата . 

 

Всички вибрации, разтърствания по един или друг начин предизвикват разместване на Атласа в една или друга посока
повече или по-малко.

Това може да настъпи по време  на бременността,на раждането,или впоследващите невнимателни или прибързани манипулации
от страна на майката,близките или персонала.Главата на бебето е значително по-голяма от тялото и така шията се оказва най-слабото
място и в частност прехода Глава- Атлас настъпват най-значителните промени.В последващите години от живота децата  продължават да бъдат подложени на 
несъзнателни травми по време на спорт ,интубация при обща наркоза,произволни падания или стават жертва на насилие и така   Атласа,под действието
на гравитацията,напрегнатите  мускули и тежестта на главата продължава да задълбочава първоначално малко разместеното си положение.С времето тези на пръв поглед малки изменения могат да се превърнат в значителни здравословни проблеми.Качеството на живот е нарушено без да може да бъде открита някаква конкретна причина.Тъй като това се случва в повечето случаи постепенно ,остава често незабелязано.Дълго време организма може успешно да се справя с  тези изменения.Под влияние на остро настъпили инфекциозни заболявания, силен стрес или остра травма,които действат като допълнителни фактори се достига до едно критичо състояние, което тялото не може повече да компенсира и това може да доведе до влошаване на симптомите.

При възрастните измененията се израяват най-често с определени хронични симптоми, които често биват лекувани поотделно
и недостатъчно от различни специалисти поради търсене на конкретното заболяване а не наблюдаване на организма като цяло.
Чести симптоми са:
       МИГРЕНА                                                                                                                                                
    ГЛАВОБОЛИЕ
       СВЕТОВЪРТЕЖ
       ШУМ В УШИТЕ
       НАРУШЕНИЯ В СТОЙКАТА,СКОЛИОЗА

        РАЗЛИЧНА ДЪЛЖИНА НА КРАЙНИЦИТЕ

        ДИСКОВА ХЕРНИЯ
        НАРУШЕНИЯ В СЪНЯ
        ИЗТРЪПВАНЕ НА ПРЪСТИТЕ 
МРАВУЧКАНЕ
        СТУДЕНИ КРАЙНИЦИ
       
БОЛКА В ШИЯТА

    Хронични оплаквания след камшична травма на шията

        СХВАНАТ ВРАТ
        БОЛКА В КРЪСТА
        СЪРЦЕБИЕНЕ,ПРОМЕНИ В КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

        СТОМАШНИ ПРОБЛЕМИ

        СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ДЕБЕЛО ЧЕРВО
       
БОЛКИ В РАМЕННАТА СТАВА 

     СИНДРОМ НА НАРУШЕНОТО ВНИМАНИЕ ADHD

        СИНДРОМ НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ
        ЧУВСТВО ЗА УМОРА
        ДЕПРЕСИЯ
        АСТМА(може да има и други причини)

        АЛЕРГИЯ                                                                                                                                         
        И ДР.

Всички тези симптоми могат да бъдат предизвикани или влошени от неправилната позиция на Атласа.Причината затова
е :

1.Притискането на вагусовия нерв,артерия каротис

 

и вена югуларис ,в резултат на което се нарушава кръвоснабдяването на главата и мозъка.

2.Сублуксацията на прешлените предизвиква от една страна притискане на периферните нерви,а от друга се намалява скоростта на движение на ликворната течност.Това от своя страна благоприятства отлагането на белтък в тъканите.

За разлика от  мускулите,които при движение са разтегливи, изместения и фиксиран в положението си  Атлас оказва постоянен натиск на всички тези структури .

3.Към това се прибавя и притискането на артериите,нервите и лимфните съдове между хронично напрегнатите мускули.Стеснените от външната  компресия съдове благоприятстват отлагането на шлака в стените им и така се забавя оше повече движението на кръвта в тях . 

4.В резултат на намаленото кръвоснабдяване на мозъка могат да се появят психични проблеми.

5.Връзките,изградени от съединителна тъкан заради неврологичния дефицит стават късливи , слаби и по-лесно раними.
                                                              

                                   

Атласа или първия шиен прешлен играе най-важната роля в статичната функция на гръбначния стълб .

С АТЛАС ТЕРАПИЯТА не се лекуват определени заболявания.Това ,че след наместването на Атласа се стига  евентуално до подобрение на оплакванията се

дължи на способността на организма да се саморегулира и самовъзстановява,а не на Атласа или технологията като цяло.Всъшност така  се дава възможност отново да се изгради нормалния анатомичен и физиологичен баланс на тялото, в който Атласа изпълнява основна роля.

Методиката има за цел да провери  мануално с пръсти положението на Атласа и ако е необходимо той  да бъде коригиран.
В зависимост от ситуацията на разместването на Атласа, и втвърдеността на мускулите обграждащи Атласа се провежда най-напред чрез масажи отпускане на мускулите и  мануално с ръце  с микродвижения или с помощта на уреди постепенно преместване на Атласа в неговата първоначална позиция.* По този начин се освобождават от притискане  съдовете и нервите.Така се дава възможност на организма да започне процес на самовъзстановяване.

Обикновено са необходими най-много 2 посещения(едно първично и повторна контрола) за да се достигне до едно стабилно правилно положение на атласа.Точното провеждане на лечението се определя индивидуално и след събеседване .

Важно е да се разбере, че не всички симптоми,които са били представени преди лечението изчезват след това,тъй като  може да има и други придружаващи  заболявания,които да са органична  причина за оплакванията.

Някои от оплакванията изчезват напълно,докато при други се достига до подобрение.

Резултата от корекцията на Атласа е в зависимост от общото състояние на организма!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Показаните модели  в Страницата са само примерни за да бъдат избегнати манипулации и да предпазим страдащите хора от аматьори.


 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos